Τεχνικές Μελέτες - Αδειοδοτήσεις

Σχεδιασμός - Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων

 • Σχεδιασμός νέων μεταποιητικών μονάδων ή ανασχεδιασμός υφισταμένων – επίβλεψη υλοποίησης (Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών – Επαγγελματικών Εργαστηρίων): διαστάσεις & διάταξη χώρων, επιλογή υλικών κατασκευής & εξοπλισμού, ροή α’ υλών & προϊόντων, ροή εργαζομένων, απαιτήσεις εργονομίας & υγιεινής χώρων κ.λπ.
 • Επιλογή εξοπλισμού - Σχεδιασμός & επίβλεψη εγκαταστάσεων νέων ή ανακαινιζόμενων χώρων μαζικής εστίασης (σε Ξενοδοχεία, μεμονωμένα εστιατόρια ή ζαχαροπλαστεία)
 • Διαγνωστική μελέτη αναγκών και παροχή συμβουλών σε θέματα απαραίτητων υποδομών και πρακτικών υγιεινής σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αλλαγή υλικών, προσαρμογή υδραυλικών-αερισμού-φωτισμού, μεταβολή θερμοκρασιών & τρόπου καθαρισμού, συνδυασμός με εφαρμογή συστήματος HACCP).
 • Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας Βιοτεχνιών-Βιομηχανιών
 • Μελέτες Πυρασφάλειας

Περιβάλλον - Ενέργεια - Ασφάλεια

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας
 • Σχεδιασμός-εγκατάσταση διατάξεων αντιρρύπανσης σε μονάδες, που παράγουν υγρά ή αέρια απόβλητα
 • Μελέτες Ανακύκλωσης Υλικών
 • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε εγκαταστάσεις & κτίρια
 • Μελέτες Παραγωγής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Επικινδυνότητας Χώρων Εργασίας
Αγίας Παρασκευής 4 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης - τηλ. 28410 24302 - fax 28410-27322