Προκηρύξεις Προγραμμάτων

 • 05/03/2012  Πρόσκληση Μέτρου 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία": Δικαιούχοι είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Έναρξη υποβολής προτάσεων 05-03-2012 έως 31-07-2012 (περισσότερα)
 •  23/09/2011  Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων L123a: Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011,  και  λήγει την Τετάρτη  28.12.2011. Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι: Ατομικές Επιχειρήσεις, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας στους τομείς : ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ , ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. Το ποσοστό ενίσχυσης του μέτρου για την περιφέρεια της Κρήτης είναι 50%. (περισσότερα).

 • 15/09/2011 Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ημερομηνία υποβολής προτάσεων απο 15/9/2011 έως 15/11/2011 (προκήρυξη προγράμματος) (περίληψη). 
   
 • 25/05/2011  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς». Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων. Σημειώνεται όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). (Προκήρυξη) (Οδηγός Εφαρμογής)

 • 25/05/2011 Κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων ύψους 30 εκ.€ στα πλαίσια του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα".  Τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00€ έως 200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού. (περισσότερα) (περίληψη)

 • 23/03/2011 Ενεργοποίηση του Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (περισσότερα) (περίληψη

 • Ε-security: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία των δεδομένων στα  λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων από διάφορες μορφές κινδύνων και απειλών (ιούς). Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 70% επί του συνολικού προϋπολογισμού (περίληψη προγράμματος).

 • Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)
  Άξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
  Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (περισσότερα)

 • 02/02/2011 Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων: Αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. (περισσότερα) (συνοπτική παρουσίαση)
Αγίας Παρασκευής 4 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης - τηλ. 28410 24302 - fax 28410-27322