Παλαιότερες προκηρύξεις

2010

2009

  • 01/09/2009 - 30/11/2009 Ενίσχυση Επιστημόνων & Ελεύθερων Επαγγελματιών: Απευθύνεται σε επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες : Γιατροί, Δικηγόροι, Λογιστές, Οδοντίατροι. Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί (προκήρυξη)
  • 01/09/2009 - 18/12/2009 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου-Υπηρεσιών: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου-Υπηρεσιών οι οποίοι επιθυμούν την επέκταση, ανακαίνηση των δραστηριοτήτων τους. Το ποσοστό επιχορήγησης για την Περιφέρεια Αθηνών και Θεσσαλονίκης είναι 55% και 65% για τις υπόλοιπες Περιφέρειες (προκήρυξη) (περίληψη προγράμματος).
  • 15/06/2009 - 15/10/2009 Νεανική Επιχειρηματικότητα: Aπευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/08 μέχρι 04/03/09 (ημ/νια προδημοσίευσης του προγράμματος) και οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και 50% επιχορήγηση για την υπόλοιπη επικράτεια (προκήρυξη) (περίληψη προγράμματος).
  • 15/06/2009 - 15/10/2009 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα:  Απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 18 έως 55 ετών, οι οποίες είναι άνεργες, μισθωτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/08 μέχρι 04/03/09 (ημ/νια προδημοσίευσης του προγράμματος) και οι οποίες επιθυμούν να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και 50% επιχορήγηση για την υπόλοιπη επικράτεια (προκήρυξη) (περίληψη προγράμματος).
  • Ε-security: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία των δεδομένων στα  λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων από διάφορες μορφές κινδύνων και απειλών (ιούς). Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 70% επί του συνολικού προϋπολογισμού (περίληψη προγράμματος).
  • Κουπόνια καινοτομίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) και αντικειμένου (στο πίνακα 2, σελ. 7 του επισυναπτόμενου αρχείου αναφέρονται οι επιλέξιμες επιχειρήσεις) που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες τους (προκήρυξη προγράμματος).
  • Υποστήριξη Νέων & ΜΜΕ για Έρευνα: Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (προκήρυξη προγράμματος)
Αγίας Παρασκευής 4 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης - τηλ. 28410 24302 - fax 28410-27322